23:45 agency - Digital Audio

  • 23:45
  • 23:45
  • 23:45
  • 23:45
#GarsoHigiena Akustikos iššūkiai biure ir jų sprendimai.
„Mūsų susitikimų kambaryje 2-3 žmonėms susikalbėti buvo gana sunku – labai greitai pavargdavom arba reikėjo kalbėti tyliai… Po akustinės panelės įrengimo (7,56 m2) tai tapo funkcionaliu susitikimų kambariu.
Didžiausias pokytis įvyko su nuotoliniais susitikimais – sumažėjus aidui jie pagaliau tapo įmanomi” 23:45 agency  
Akustinių panelių komplektas Eliacoustic Regular 60.2 Premiere Dark Grey